W dniu 11.10.2020 r., do WIOŚ w Bydgoszczy wpłynęła informacja o pianie unoszącej się na rzece Noteć w m. Antoniewo (gm. Łabiszyn) – rejon śluzy nr 3.

Inspektorzy udali się na wskazane miejsce i przeprowadzili oględziny terenu. Stwierdzono dużą ilość piany unoszącej się na powierzchni wody poniżej jazu w Antoniewie. Zjawisko to nie występowało w rejonie śluzy nr 2 zlokalizowanej w Łabiszynie ani na jazie nr 5 w miejscowości Dębinek.

W dwóch punktach – w Antoniewie i Łabiszynie pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych – badania są w toku.