W związku z informacją przekazaną telefonicznie przez przedstawiciela PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Inowrocławiu, o zaobserwowaniu w jeziorze Ostrowskim mazistej, czarnej plamy, w dniu inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy udali się na miejsce w celu przeprowadzenia oględzin i pomiarów terenowych. Na miejscu działania prowadzili również przedstawiciele Wód Polskich oraz Urzędu Miasta Strzelno.

W toku wizji stwierdzono na powierzchni wody czarny, mazisty, bezwonny osad oraz grupujące się przy dnie w charakterystyczny sposób formacje. Ich próbka została pobrana do dalszych obserwacji.

Wykonano terenowe pomiary kontrolne – pH wynosiło 8,05, a przewodność elektryczna – 504µS/cm. Wyniki nie budziły zastrzeżeń.

Podczas obserwacji mikroskopowej stwierdzono masowe ilości (kłębowisko) zawieszonych nitkowatych sinic z gatunku Planktothrix agardhii i grzybów z rodzaju Alternaria, pomieszanych z mułem i bakteriami wolnopływającymi.

Z uwagi na wyniki badań i pomiarów nie ma podstaw do prowadzenia dalszych czynności WIOŚ w Bydgoszczy w tej sprawie.