W dniu 18 stycznia 2023 r., zostało podpisane porozumienie o współpracy między Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii a Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

Porozumienie dotyczy współpracy między WIOŚ i WIWET m.in. w zakresie kontroli instalacji i zakładów działających w sektorze utylizacyjnym, podmiotów prowadzących hodowlę  trzody chlewnej, zwierząt futerkowych oraz innych zwierząt, nadzorowanych przez powiatowych lekarzy weterynarii. Podpisane porozumienie obejmuje również współpracę polegającą na wymianie informacji, które są istotne przy wykonywaniu powierzonych zadań przez obie instytucje.