W dniu 09.06.2022 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku przeprowadzili czynności wspólnie z funkcjonariuszami KPP w Lipnie, KP PSP w Lipnie oraz jednostką ratownictwa chemicznego, w związku z ujawnieniem nielegalnie magazynowanych odpadów chemicznych. Odpady w postaci mauzerów i beczek wypełnionych nieznanymi substancjami stwierdzono w budynku magazynowym, zlokalizowanym na terenie działki w gminie Lipno. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż właściciel działki wynajął magazyn firmie zewnętrznej. W trakcie oględzin nie stwierdzono zanieczyszczenia środowiska. Dalsze czynności prowadzone będą w kierunku ustalenia posiadacza magazynowanych odpadów.