W dniu 16.07.2022 r. inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu otrzymali zgłoszenie z Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dotyczące ujawnienia miejsca nielegalnego magazynowania odpadów w m. Toruń – nieużytki przy ul. Wapiennej.

Inspektorzy niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia i przy współudziale Policji, Straży Miejskiej oraz PSP dokonali wizji lokalnej. W toku prowadzonych czynności ustalono, że w miejscu zdarzenia znajdowało się 20 beczek o pojemności 200 i 50 l oraz mauzer o pojemności 1000 l.  Przedmiotowe beczki rozrzucone były bezpośrednio na gruncie. Większość beczek była pusta, natomiast 5 beczek było wypełnionych nieznaną substancją. Teren zdarzenia został zabezpieczony taśmami przez Straż Miejską w Toruniu.

Działania w ramach posiadanych kompetencji prowadzi zarówno Policja jak i WIOŚ w Bydgoszczy, Delegatura Toruń.