W dniu 19.04.2023 r. do Delegatury WIOŚ we Włocławku wpłynęło zgłoszenie dotyczące porzucenia odpadów na drodze gminnej w m. Romanowo, gmina Koneck. Na miejsce niezwłocznie udali się inspektorzy, którzy wraz z funkcjonariuszami z KPP w Aleksandrowie Kujawskim, przeprowadzili oględziny. Na miejscu stwierdzono, iż porzucone zostały odpady o kodzie 19 12 12  pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych. Odpady porzucono na terenie działki o nr ewidencyjnym  63 obręb Romanowo należącej do Gminy Koneck. Przedmiotowa działka stanowi drogę leśną, położoną w odległości około 500 m od drogi powiatowej nr 2618C.

Na obecną chwilę nie jest znany sprawca porzucenia odpadów, w związku z czym prosimy wszystkie osoby, które posiadają informacje na ten temat o kontakt z Delegaturą WIOŚ we Włocławku pod numerem: 54 4127321.