W dniu 21.04.2023 r. do Delegatury WIOŚ we Włocławku wpłynęło zgłoszenie dotyczące porzucenia odpadów na działce w m. Zakrzewo. Na miejsce niezwłocznie udali się inspektorzy, którzy wraz z funkcjonariuszami z KPP w Aleksandrowie Kujawskim oraz przedstawicielem Urzędu Gminy Zakrzewo przeprowadzili oględziny. Na miejscu stwierdzono, iż porzucone zostały odpady o kodzie 19 12 12 pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych. Odpady porzucono na terenie działki o nr ewidencyjnym 399/1 obręb Zakrzewo należącej do Gminy Zakrzewo. Przedmiotowa działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 252.
Na obecną chwilę nie jest znany sprawca porzucenia odpadów, w związku z czym prosimy wszystkie osoby, które posiadają informacje na ten temat o kontakt z Delegaturą WIOŚ we Włocławku pod numerem: 54 4127321.