W miejscowości Karbowo, Gmina Brodnica ujawniono w dniu dzisiejszym porzucenie odpadów  na terenie należącym do Nadleśnictwa Brodnica. Inspektorzy WIOŚ Bydgoszcz Delegatury w Toruniu zidentyfikowali odpady niebezpieczne: pojemniki wypełnione klejami, lakierami. Teren został  zabezpieczony przez Nadleśnictwo Brodnica.

Działania na miejscu ujawnienia odpadów prowadzili strażacy PSP, inspektorzy WIOŚ oraz Policja.