W dniu 22.04.2021 r. o godz. 7.30 na terenie działki w m. Łowiczek, gmina Bądkowo wybuchł pożar magazynowanych odpadów. W akcji gaśniczej udział bierze 11 zastępów straży pożarnej z KP PSP Aleksandrów Kujawski. Na miejscu obecni są inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku.

Na przedmiotowym terenie działalność w zakresie zbierania odpadów prowadzi firma TOMY Sp. z o.o. Odpady pochodzenia komunalnego magazynowane na przedmiotowym terenie, zostały zebrane na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Starosty Aleksandrowskiego.  O potencjalnym zagrożeniu pożarowym związanym z magazynowaniem na tym terenie odpadów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informował straż pożarną już w listopadzie ubiegłego roku. Po ostatniej kontroli spółki, zakończonej 8 kwietnia 2021 r. ponownie wystąpiono do KP PSP w Aleksandrowie Kujawskim, z prośbą o szczególny nadzór nad tym miejscem magazynowania odpadów. Ponadto skierowano wystąpienie do Starosty Aleksandrowskiego, z wnioskiem o wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów. Na podstawie kontroli stwierdzono, że sposób magazynowania odpadów zagraża środowisku, a także zdrowiu i życiu ludzi ze względu na zagrożenie pożarowe w związku z czym, skierowano do Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Wobec spółki TOMY, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie prowadził postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej. Za gospodarowanie odpadami z naruszeniem ustawy o odpadach grozi kara pieniężna w wysokości do 1 mln zł.