W dniu 13 listopada br. około godz.18 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska został powiadomiony o pożarze w Raciniewie, gmina Unisław, powiat chełmiński. Palą się  odpady zużytych opon na terenie działek nr 1165/1  i 1165/2   w Raciniewie przy ul. Dębowej. Na miejsce zdarzenia udało się dwóch inspektorów z WIOŚ Bydgoszcz i trzech z Delegatury WIOŚ w Toruniu. W chwili przybycia już trwała  akcja gaśnicza jednostek straży pożarnej. Inspektorzy skontaktowali się z dowodzącym akcją gaśniczą. W tym czasie smuga zanieczyszczeń  przemieszczała się na teren sąsiedniego otwartego pola. Wody pogaśnicze pozostawały na miejscu wsiąkając w grunt,  teren pożaru  i najbliższa okolica jest płaska. W pobliżu nie występują studnie głębinowe. W godzinach nocnych w obecności inspektorów Centralne Laboratorium Badawcze  Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  przeprowadzało pomiary identyfikacyjne emitowanych substancji przy użyciu stacji mobilnej. Z zastosowaniem podobnych urządzeń swoje pomiary także prowadziła straż pożarna.

Paląca się hałda odpadowych zużytych opon,  gromadzonych przez podmiot ERGUM  Krzysztof Rutkowski, Klucze 32-310, od 8 października br.  jest  przedmiotem postępowania Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za niezgodne z przepisami ochrony środowiska magazynowanie odpadów. Bryła zgromadzonych odpadów wynosi 48 679 m3 i obejmuje teren około 1,2 ha. Przedmiotem działań i postępowania administracyjnego K-PWIOŚ jest także drugie miejsce magazynowania przez ww. podmiot  zużytych opon zlokalizowane w Unisławiu na terenie byłej cukrowni. Ilość tam zgromadzonych odpadów jest określana na 18360 m3. W obu przypadkach stosowne informacje na temat działań Inspektoratu zostały przekazane komendom powiatowej i wojewódzkiej straży pożarnych i policji ,a także Wójtowi Gminy Unisław.

W najbliższych godzinach i dniach inspekcja będzie prowadziła oględziny, obserwacje, badania celem podejmowania stosowanych działań dla ograniczania i oceny skutków oddziaływania zdarzenia na środowisko.

 

Dokumentacja fotograficzna z dnia 4.11.2020 r.

Składowisko opon w miejscowości Raciniewo, ul. Dębowa