W dniu 21 lipca 2021 r. doszło do pożaru w m. Czerniewiczki, gm. Kowal. Inspektorzy WIOŚ, Delegatury we Włocławku udali się na miejsce zdarzenia. Ustalono, że spaleniu uległy trzy autobusy i jeden pojazd ciężarowy, częściowo zdemontowane. Na przedmiotowym terenie brak zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.  Aktualnie na ww. terenie prowadzone są czynności kontrolne.