W dniu 06.09.2020 r., inspektor dyżurny WIOŚ w Bydgoszczy, otrzymał informację, że w godzinach nocnych paliły się budynki i urządzenia na terenie firmy POLFISH s.c. w m. Trzeciewiec.

W celu dokonania oceny wpływu zdarzenia na środowisko naturalne inspektorzy udali się na miejsce i przeprowadzili rozpoznanie. Ustalono, że infrastruktura została zniszczona w stopniu uniemożliwiającym kontynuowanie produkcji. Pozostały na terenie surowiec zostanie zutylizowany. Większość wód gaśniczych zgromadziła się w przewodach i zbiornikach  kanalizacji zakładowej, co w znacznym stopniu uchroniło tereny sąsiadujące z zakładem przed  zanieczyszczeniem.

W dniu 07.09 realizowane są dalsze czynności, w tym również pobór próbek gleby i ścieków.