W dniu 07.12.2022 r., w godzinach wieczornych, do Delegatury WIOŚ we Włocławku wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru zakładu zajmującego się zbieraniem odpadów, zlokalizowanego w Rumunkach Czerskich w gminie Wielgie.  Na miejsce niezwłocznie udali się inspektorzy dyżurni. W akcji gaśniczej uczestniczyły jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej z Lipna, Włocławka i Torunia oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  z pobliskich miejscowości. Pożar wybuchł w hali, gdzie magazynowane były odpady makulatury oraz tworzyw sztucznych. Zakład posiada wymagane zezwolenie na zbieranie odpadów. W dniu dzisiejszym inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku będą kontynuować czynności kontrolne w terenie.