W dniu 08.10.2020 r. WIOŚ w Bydgoszczy, otrzymał informację, że  około godz. 9.00. na rurociągu przesyłowym ropy naftowej, zlokalizowanym w lesie w m. Puszcza Miejska, gmina Rypin, doszło do rozszczelnienia i wycieku ropy naftowej na powierzchnię ziemi.

W celu dokonania oceny wpływu zdarzenia na środowisko naturalne inspektorzy udali się na miejsce i przeprowadzili rozpoznanie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do rozszczelnienia doszło wskutek próby nielegalnego nawiertu rurociągu. Na miejsce awarii przybyły służby PERN S.A., która jest właścicielem rurociągu oraz funkcjonariusze KP PSP w Rypinie. Za pomocą pompy odpompowywano 10 m3 ropy z rozlewiska. Następnie odkryto uszkodzony odcinek podziemnego rurociągu, który zabezpieczono poprzez zaspawanie łaty na powierzchni uszkodzenia. W celu zabezpieczenia rurociąg został tymczasowo przykryty ziemią, która docelowo zostanie wydobyta i przekazana do rekultywacji specjalistycznej firmie. WIOŚ w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku rozpoczęła kontrolę w PERN S.A. i będzie prowadzić nadzór nad usuwaniem skutków awarii.