W dniu 04.08.2022 r. na terenie zakładu zlokalizowanego  w powiecie radziejowskim doszło do rozszczelnienia zbiornika z kwasem azotowym. Zgłoszenie w przedmiotowej sprawie wpłynęło do Delegatury WIOŚ we Włocławku od KPP w Radziejowie. Inspektorzy udali się na miejsce zdarzenia. Ustalono, iż w wyniku mechanicznego uszkodzenia zbiornika o pojemności 1000 l doszło do jego rozszczelnienia i uwolnienia około 200 l kwasu azotowego. Czynności związane z zabezpieczeniem terenu oraz neutralizacją wycieku prowadzili funkcjonariusze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego KMP SP Włocławek.

W toku oględzin stwierdzono, iż substancja wydostała się na szczelną, betonową nawierzchnię. W wyniku rozszczelnienia nie doszło do zanieczyszczenia środowiska, w tym wody i gleby. Substancja nie przedostała się do urządzeń kanalizacyjnych. W trakcie oględzin inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku zbadali podstawowe parametry w wodach rowu, odprowadzającego wody deszczowe z terenu zakładu. Wyniki nie budziły zastrzeżeń.