W dniu 11.10.2020 r. do WIOŚ w Bydgoszczy wpłynęła informacja dotycząca śnięcia ryb (ok. 100 – 200 kg) w  wodach jeziorze Dźwierzno (gm. Chełmża).

Inspektorzy udali się na miejsce zdarzenia i przeprowadzili oględziny jeziora i jego bezpośredniej zlewni. W wodzie, w trzcinach oraz w pasie brzegowym stwierdzono obecność ok. 13 sztuk śniętych ryb ( okoń, leszcz i sandacz). Nie stwierdzono zakwitu wody ani dopływających do jeziora z zewnątrz zanieczyszczeń w tym mogących pochodzić z pobliskiego gospodarstwa rolnego Rol-Dźwierzno. Wykluczono działanie czynników zewnętrznych. Sprawdzono zawartość tlenu w wodzie jeziornej – wartość ta była zaniżona (1,7 do 3,7 mgO2/l w pasie brzegowym).

W trakcie prowadzonych oględzin przeprowadzono rozmowę z przedstawicielem PZW, który był na miejscu zdarzenia. Poinformował, że sytuacja w jeziorze pogarszała się już od 2.10.2020 r. W ocenie Inspektoratu prawdopodobnie w wyniku silnych wiatrów i tzw. przemieszania jesiennego wód jeziornych doszło do wyniesienia odtlenionych, przydennych warstw wody i okresowego pogorszenia warunków tlenowych w całej misie jeziora. Uznano to za bezpośrednią przyczynę występującego śnięcia ryb. Przedstawiciel PZW poinformował również, że obecnie sytuacja w jeziorze ulega poprawie.

Jezioro Dźwierzno jest zbiornikiem niewielkim o wodach o dużej trofii ( wysokie stężenia azotu i fosforu), podatnym na zmienne warunki tlenowe.