W dniu 08.02.2021 r. wpłynęło do tut. Inspektoratu zgłoszenie interwencyjne, dotyczące zanieczyszczenia powietrza, w wyniku działalności prowadzonej na terenie jednej z firm w Kruszynie Krajeńskim, gm. Białe Błota.

W odpowiedzi na zgłoszenie, w dniu 10.02.2021 r., na miejsce udali się inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy, którzy dokonali oględzin terenu i potwierdzili nielegalne spalanie odpadów. Ustalenia z oględzin będą podstawą do prowadzenia dalszych działań.