W dniu 15.03.2023 r. inspektor dyżurny otrzymał zgłoszenie o zanieczyszczeniu substancjami ropopochodnymi wody w rowie melioracyjnym w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski. Inspektorzy,  wraz z przedstawicielem Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Bydgoszczy, niezwłocznie udali się na wskazane miejsce w celu ustalenia stanu faktycznego oraz pobrania próbek wody do badań laboratoryjnych. Wizja lokalna potwierdziła przekazane w zgłoszeniu informacje.

W związku z powyższym o sytuacji zostały powiadomione Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Toruniu oraz Państwowa Straż Pożarna, która podjęła działania mające  ograniczyć rozprzestrzenianie zanieczyszczenia.

W dniu 16.03.2023 r. rozpoczęta została kontrola interwencyjna w zakładzie położonym w bezpośrednim sąsiedztwie ww. rowu melioracyjnego. Dalsze czynności uzależnione będą od ustaleń prowadzonej kontroli.