W poniedziałek, w dniu 28 grudnia 2020 roku inspektorzy WIOŚ kontynuowali działania podjęte w dniu 24 grudnia br. mające na celu ustalenie źródła zanieczyszczenia związkami ropopochodnymi wód Rowu Hermana w Grudziądzu. W trakcie czynności kontrolnych, prowadzonych z udziałem przedstawiciela Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu potwierdzono, że zabezpieczony wylot należy do sieci kanalizacji deszczowej zarządzanej przez ww. spółkę.
Następnego dnia, 29 grudnia 2020 roku, przedstawiciel spółki wodociągowej poinformował, że wraz ze Strażą Pożarną zlokalizowano źródło zanieczyszczenia. Okazało się, że wyciek substancji ropopochodnych pochodził z samochodu osobowego marki Volkswagen zaparkowanego na poboczu przy ul. Droga Łąkowa. Z kolejnych informacji wynika, że pojazd został zabezpieczony przez Straż Pożarną, a na miejsce została wezwana Policja w celu ustalenia właściciela pojazdu.