W dniu 24.12.2020 r. dyżurny Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu zgłosił, iż na powierzchni lustra wody w rowie Hermana w Grudziądzu zaobserwowano film zanieczyszczeń substancji ropopochodnych. Na miejsce udali się inspektorzy WIOŚ wraz z próbkobiorcą z Centralnego Laboratorium Badawczego. Na miejscu zidentyfikowano wylot, którym zanieczyszczenia przedostały się do wód. Funkcjonariusze straży pożarnej zabezpieczyli wylot i zainstalowali na rowie dwie zapory sorpcyjne celem zebrania substancji ropopochodnych z powierzchni lustra wody. Inspektorzy WIOŚ dokonali oględzin terenu wzdłuż rowu, aż do jego ujścia do Wisły. Na podstawie oceny wizualnej nie stwierdzono, aby zanieczyszczenia dostały się do wód rzeki Wisły. W trakcie oględzin pobrano próby wody z rowu Hermana oraz z rzeki Wisły celem przeprowadzenia badan laboratoryjnych. W kolejnych dniach inspektorzy prowadzić będą działania kontrolne, aby ustalić źródło zanieczyszczeń.