W dniu 02.06.2022 r. na autostradzie A1 w m. Machnacz, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali do kontroli pojazd przewożący odpady. Z uwagi na wątpliwości w zakresie zgodności przewożonych odpadów z dołączoną do transportu dokumentacją, na miejsce udali się inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku. Na podstawie oceny morfologicznej odpadów stwierdzono, że rodzaj transportowanych odpadów nie jest zgodny z kartą przekazania odpadów dołączoną do transportu. Wobec przewoźnika prowadzone będzie postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

Transport odpadów odbywał się przez uprawnionego przewoźnika, do instalacji posiadającej zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w związku z czym po dołączeniu do transportu wymaganych dokumentów był kontynuowany do miejsca przeznaczenia.