W dniu 14.05.2021 r. ok, godz. 8.00 do tut. Inspektoratu wpłynęło zgłoszenie Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu dotyczące transportu odpadów, zatrzymanego w m. Leszczyce, gm. Pakość. W związku z powyższym, inspektorzy udali się pod wskazany adres w celu potwierdzenia rodzaju przewożonych odpadów. Na miejscu przeprowadzono oględziny pojazdu podczas, podczas których okazało się ze kod odpadów wskazany w dokumentacji przewozowej nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Stwierdzono również niewielki odciek z naczepy, którą przewożone były odpady.

Zgodnie z informacją otrzymaną od funkcjonariuszy Policji, transport został skierowany na wyznaczony parking, spełniający warunki do magazynowania odpadów.