Na podstawie oględzin przeprowadzonych przez inspektorów delegatury WIOŚ we Włocławku stwierdzono, iż w wyniku rozszczelnienia rurociągu nie doszło do zanieczyszczenia wód powierzchniowych. W dniu 14.10.2022 r. uszkodzony odcinek rurociągu został usunięty i zastąpiony nowym. Równocześnie cały czas trwa wypompowywanie mieszaniny ropy naftowej i wody z rozlewiska oraz z gruntu. Na podstawie „Zgłoszenia działań zapobiegawczych”, złożonego przez PERN S.A. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ustalono że powierzchnia ziemi, która została zanieczyszczona, wynosi około 1,5 ha.