Inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku udaremnili próbę nielegalnego pozbycia się odpadów. Na podstawie ogłoszenia zamieszczonego na popularnym internetowym serwisie ogłoszeniowym udało się ustalić osobę odpowiedzialną i miejsce magazynowania odpadów. W dniu 15.02.2021 r. przeprowadzono oględziny na terenie wytypowanej nieruchomości, które potwierdziły magazynowanie odpadów w workach typu-big bag w jednym z magazynów. Na podstawie oględzin ustalono, że są to odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych, głównie rozdrobniona frakcja tworzyw sztucznych. Tego typu odpady często są sprzedawane nielegalnie jako paliwo alternatywne. Ustalenia z oględzin będą podstawą do prowadzenia dalszych działań.