W dniu 17.10.2022 r., inspektorzy grupy interwencyjno-wyjazdowej delegatury WIOŚ we Włocławku, ujawnili nielegalne miejsce magazynowania odpadów w powiecie lipnowskim. W trakcie oględzin stwierdzono, magazynowanie na prywatnej posesji odpadów chemicznych, najprawdopodobniej niebezpiecznych.  Czynności na przedmiotowym terenie prowadzono wspólnie z funkcjonariuszami KPP w Lipnie oraz KP PSP w Lipnie. W toku czynności złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 183 § 1 kodeksu karnego. Dalsze czynności w sprawie będą kontynuowane.