Do Delegatury WIOŚ we Włocławku wpłynęło zgłoszenie dotyczące nielegalnie zakopanych odpadów, na terenie zakładu prowadzącego działalność w zakresie gospodarki odpadami.  W trakcie oględzin inspektorzy wykorzystali wiertnicę spalinową, dzięki czemu ujawnili zakopane odpady. Wobec podmiotu odpowiedzialnego za zakopanie odpadów prowadzone są dalsze czynności kontrolne.