W dniu 15.09.2021 r. inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy otrzymali zgłoszenie z KMP w Bydgoszczy, dotyczące ujawnienia kolejnego miejsca nielegalnego magazynowania odpadów w m. Łowin, gm. Pruszcz.

Inspektorzy niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia i przy współudziale Policji dokonali wizji lokalnej. W toku prowadzonych czynności ustalono, że odpady  nieznanych substancji były magazynowane w mauzerach i beczkach. Przedmiotowe pojemniki znajdowały się w 8 naczepach samochodowych. Na terenie posesji stwierdzono również odpady w postaci zużytych podkładów kolejowych oraz paliwa alternatywnego.

Magazynowanie odpadów nieznanego pochodzenia w takich ilościach oraz w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa stanowi zagrożenie dla środowiska.

Działania w ramach posiadanych kompetencji prowadzi zarówno Policja jak i WIOŚ w Bydgoszczy.