Zużyte drewniane podkłady kolejowe powstające podczas likwidacji i remontów linii kolejowych czy tramwajowych coraz częściej pojawiają się w naszym bezpośrednim otoczeniu. Nieuczciwi  sprzedawcy wprowadzają je do obrotu jako drewno opałowe lub materiał budowlany do powtórnego wykorzystania. Zdarza się, że drewniane podkłady z demontażu torów kolejowych są porzucane w pobliżu ogródków działkowych, przy drogach, na polach. Drewniane podkłady kolejowe są odpadami niebezpiecznymi i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Olej kreozotowy, który stosowano do impregnacji podkładów, wykazuje silne działanie rakotwórcze. Okres rozpadu szkodliwych związków w nim zawartych wynosi ponad 100 lat.

Aby uniknąć kontaktu z rakotwórczymi substancjami, nie kupuj i nie używaj drewna z podkładów kolejowych. Chroń siebie i środowisko. Jeśli widzisz, że ktoś w nielegalny sposób pozbywa się lub oferuje do sprzedaży drewniane podkłady kolejowe, zgłoś sprawę do WIOŚ lub do właściwego miejscowo urzędu gminy.