W dniu 15 stycznia  2022 r., ok. godz. 12:15 Inspektorzy Dyżurni WIOŚ w Bydgoszczy zostali poinformowani przez Dyżurnego PSP w Toruniu o wycieku oleju napędowego na terenie Stacji Zasuw Wielowieś (Bąbolin) koło Gniewkowa z rurociągu należącego do PKN ORLEN.

Na miejscu zdarzenia działania prowadzili funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, którzy pokryli pianą ciężką miejsce wycieku. Na miejscu działania prowadzili również pracownicy ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. oraz Zakładowa Straż Pożarna PERN S.A.

Inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy w toku wizji ustalili, że olej napędowy wyciekł na grunt nieutwardzony.

WIOŚ w Bydgoszczy będzie kontynuował działania mające na celu rozpoznanie przyczyn oraz skutków zdarzenia.