W dniu 23.07.2021 r. tut. Inspektorat został poinformowany o wycieku substancji ropopochodnej na teren leśny przy ul. Ludwikowo w Bydgoszczy.
Inspektorzy udali się na miejsce zdarzenia, w celu weryfikacji przekazanej informacji. W toku prowadzonych czynności ustalono, że na terenie jednej z firm doszło do wycieku oleju z maszyn, który przedostał się do studzienki, a następnie doszło do wycieku bezpośrednio do gruntu. Przedstawiciel CLB GIOŚ pobrał do badań próby gleby. W kolejnych dniach prowadzone będą kolejne czynności.