W dniu  28.01.2023 r. około godziny 12:10 inspektorzy dyżurni przyjęli zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,  dotyczące zanieczyszczenia niezidentyfikowaną substancją brzegu jeziora Pakoskiego. W tym samym dniu przeprowadzono rozpoznanie zanieczyszczenia w ternie, wspólnie z druhami PSP Inowrocław oraz OSP Janikowo.

Inspektorzy stwierdzili, że brzeg w kilku miejscach jest zanieczyszczony rdzawym, bezwonnym osadem. W miejscach tych stwierdzono również niewielkie wysięki wód gruntowych, spływających do Jeziora Pakoskiego.

Wykonano pomiary terenowe podstawowych parametrów wody.

Otrzymano wyniki: temperatura – 3,4 'C, pH- 7,897, przewodność elektryczna – 801 µS/cm, zawartość tlenu w wodzie – 12,64 mg/l; które nie wykazały nieprawidłowości.

W związku z powyższym, uwzględniając charakter substancji oraz fakt, że występuje ona w kilku miejscach wraz z wysiękami wód, przyjęto, że jest to zjawisko naturalne, spowodowane jakością gruntu i wód gruntowych wokół Jeziora Pakoskiego.

W niniejszej sprawie brak jest podstaw do prowadzenia przez WIOŚ w Bydgoszczy dalszych działań.