W związku ze zgłoszeniem interwencyjnym dotyczącym zanieczyszczenia rowu melioracyjnego w m. Kcynia, w dniu 11.05.2021 r. przeprowadzona została wizja przy udziale przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Kcyni.

Ustalono, że zanieczyszczenie spowodowane było awarią przepompowni ścieków, zlokalizowanej na ul. Szymborskiej. W wyniku ww. zdarzenia ścieki komunalne przedostały się kanalizacją deszczową do rowu melioracyjnego, biegnącego wzdłuż ulicy Pałuckiej.

Dalsze działania będą ukierunkowane na doprowadzenie do usunięcia zanieczyszczeń nagromadzonych w rowie.