W dniu 05.02.2021 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w ramach zaplanowanej kontroli, przeprowadzili oględziny na odcinku rzeki Flis. Wizja wykazała, że wylotem wód opadowych i roztopowych, zbieranych z terenu działalności prowadzonych przy ul. Grunwaldzkiej, odprowadzane są ścieki o dużym ładunku zanieczyszczeń. Pobrano próbkę wody w celu przeprowadzenia badan laboratoryjnych. W jednej z firm została wszczęta kontrola interwencyjna.