W dniu 23.10.2022 r. w godzinach wieczornych do inspektorów dyżurnych WIOŚ  w Bydgoszczy wpłynęło telefoniczne zgłoszenie dotyczące  przedostania się substancji ropopochodnej z terenu jednego z zakładów  do wód rzeki Noteć.

Inspektorzy udali się na miejsce zdarzenia, gdzie obecni byli przedstawiciele PSP w Inowrocławiu,  przedstawiciele Nadgoplańskiego WOPR w Kruszwicy oraz przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W toku prowadzonych działań, ustalono że doszło do wycieku substancji o zielonkawym zabarwieniu do wód rzeki Noteć. Wyciek spowodowany był przelaniem się zawartości piaskownika w wyniku intensywnych opadów deszczu. Przedstawiciele Straży Pożarnej w dwóch miejscach na rzece zastosowali zapory sorpcyjne, których calem było zatrzymywanie dalszego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Na miejscu pracownik CLB GIOŚ Oddział w Bydgoszczy pobrał 3 próby wody do badań laboratoryjnych.