W dniu 06.04.2022 r. o godz. 17:30  Państwowa Straż Pożarna w Żninie przekazała informację o zanieczyszczeniu rzeki Wełna  w okolicy miejscowości Wybranowo.

Inspektorzy dyżurni WIOŚ w Bydgoszczy niezwłocznie udali się na wskazane miejsce, gdzie wspólnie z przedstawicielami PSP oraz Policji przeprowadzili oględziny. Ustalono, że znaczna część zanieczyszczenia została już usunięta przez PSP. W kanale (dopływie rzeki) stwierdzono na powierzchni wody tzw. film, charakterystyczny dla substancji ropopochodnych. W celu wykonania badań laboratoryjnych przedstawiciel Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Bydgoszczy pobrał dwie próby wody.

Wyniki zostaną przekazane do dalszego wykorzystania organom ustalającym sprawcę zanieczyszczenia.