W dniu 04.01.2023 r. do delegatury WIOŚ we Włocławku wpłynęło zgłoszenie interwencyjne, dotyczące zanieczyszczenia ściekami rowu zlokalizowanego na terenie m. Lipno, który ma ujście do rzeki Mień. Inspektorzy przeprowadzili oględziny w terenie, podczas których potwierdzono że woda w rowie miała czerwono-brunatne zabarwienie. W trakcie oględzin pracownik CLB GIOŚ pobrał próby wody i ścieków do badań laboratoryjnych, jednocześnie inspektorzy WIOŚ rozpoczęli kontrole interwencyjne w dwóch zakładach zlokalizowanych w okolicy, celem ustalenia sprawcy zanieczyszczenia.