W dniu 29.05.2021 r. dyżurni WIOŚ w Bydgoszczy otrzymali informację o zanieczyszczeniu wody w rowie melioracyjnym, zlokalizowanym w m. Kłopot, gm. Inowrocław. Natychmiast udali się na wskazane miejsce, gdzie okazało się, że do rowu  dopływają ścieki o dużej zawartości substancji ropopochodnych. Przedstawiciel Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ  Oddział w Bydgoszczy pobrał próbki do badań.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przedstawiciele  Straży Pożarnej postawili w rowie zaporę ze słomy.

Dalsze czynności, mające na celu ustalenie sprawcy tego zdarzenia, podjęli przybyli na miejsce przedstawiciele Urzędu Gminy Inowrocław.