W dniu 11.07.2022 inspektorzy Delegatury WIOŚ w Toruniu zostali powiadomieni o pojawieniu się białej substancji w Strudze Toruńskiej. Inspektorzy niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia. Próby wody Strugi Toruńskiej zostały pobrane do badań przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zanieczyszczenia Strugi przyczyniła się pobliska mleczarnia, a zdarzenie miało charakter krótkotrwały. Stan wód był obserwowany przez inspektorów w ciągu dnia. Po południu jakość wód uległa wyraźnej poprawie. W chwili obecnej trwa ustalanie przyczyn powyższego zdarzenia.

 

Godzina wykonania zdjęcia 13:57 – Wylot do Strugi Toruńskiej

Godzina wykonania zdjęcia 17:35 – Wylot do Strugi Toruńskiej