W dniu  25.11.2022 r., w późnych godzinach popołudniowych, dyżurny inspektor otrzymał informację o zanieczyszczeniu rowu melioracyjnego w okolicy ul. Wędkarskiej, w m. Grodztwo. Działania inspektorów zostały podjęte tego samego dnia, na miejscu czynności prowadzili również przedstawiciele Policji i PSP.

Inspektorzy ustalili, że woda w rowie melioracyjnym była mętna („mleczna”), wyczuwalny był charakterystyczny zapach ścieków. Na badanym odcinku nie stwierdzono występowania żadnych wylotów kanalizacyjnych. Wykonano pomiary terenowe podstawowych parametrów wody, które potwierdziły jej zanieczyszczenie. Ustalono, że najbardziej prawdopodobną przyczyną jest nielegalny zrzut ścieków w wozu asenizacyjnego.

Należy podkreślić, że zależnie od skutków, które wywoła sprawca takim działaniem, może mu grozić kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do 8 lat.