W związku z wnioskiem mieszkańców Sołectwa Nowe Dąbie o podjęcie działań w sprawie  magazynowania ścieków niewiadomego pochodzenia w sztucznym zbiorniku wodnym, w dniu 14.12.2021 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, przeprowadzili rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie. Wizja lokalna odbyła się w asyście przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, Starostwa Powiatowego w Żninie oraz funkcjonariuszy Policji.

Przeprowadzone oględziny wykazały magazynowanie w dwóch dołach ziemnych gęstej, brunatnej cieczy o zapachu zjełczałego tłuszczu i mydła, oraz ślady świadczące o odprowadzaniu cieczy na teren działek sąsiednich,

użytkowanych rolniczo. W celu wykonania badań laboratoryjnych pobrano próbę cieczy z jednego ze zbiorników. Ponadto na przedmiotowym terenie stwierdzono magazynowanie odpadów zielonych oraz budowlanych.

Na podstawie dokonanych ustaleń natychmiast rozpoczęto kontrolę interwencyjną w gospodarstwie rolnym, w skład którego wchodziły ww. tereny.