W dniu 24.06.2021 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska otrzymał zgłoszenie, że w m. Kcynia, pow. nakielski, z oczyszczalni  odprowadzane są ścieki nienależycie oczyszczone. Na wskazane miejsce natychmiast udali się inspektor WIOŚ w Bydgoszczy wraz z przedstawicielem Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Bydgoszczy.

Informacje przekazane w zgłoszeniu zostały potwierdzone – odbiornik był wizualnie bardzo zanieczyszczony, na powierzchni wody stwierdzono dużą ilość osadu czynnego.

Na miejscu pobrane zostały próbki wody i ścieków do badań laboratoryjnych. Przeprowadzona zostanie również kontrola, ukierunkowana na ustalenie przyczyn zdarzenia. Na jej podstawie  WIOŚ w Bydgoszczy podejmie działania pokontrolne, mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.