Kierowcy, który w dniu 16.05.2021 r. próbował nielegalnie pozbyć się odpadów niebezpiecznych w  m. Nakonowo, gmina Kowal, postawiono zarzut usuwania odpadów w sposób zagrażający środowisku. Zgodnie z  art. 183 § 1 Kodeksu karnego czyn ten podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat. W dniu 18.05.2021 r. Sąd Rejonowy we Włocławku zdecydował o areszcie tymczasowym na 3 miesiące dla podejrzanego w tej sprawie.