W dniu 15.10.2020 r. WIOŚ w Bydgoszczy, otrzymał informację, że funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lipnie zatrzymali nielegalny transport odpadów w m. Suradówek, gmina Wielgie. Transport został zatrzymany na terenie prywatnej posesji, gdzie odpady miały być zakopane w przygotowanym wcześniej dole.

Na miejsce niezwłocznie udali się inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku. Na podstawie oceny morfologicznej ustalono, że odpady stanowią pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych. Transport wraz z odpadami  został skierowany na wyznaczone w wojewódzkim planie gospodarki odpadami miejsce magazynowania odpadów.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że na tym terenie już wcześniej dochodziło do zakopywania odpadów. Proceder odbywał się za przyzwoleniem właściciela nieruchomości.

W dniu 16.10.2020 r. inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku będą kontynuować czynności w terenie celem potwierdzenia czy wcześniej dochodziło do zakopywania odpadów i ustalenia posiadacza odpowiedzialnego za gospodarowanie przedmiotowymi odpadami.