W dniu 04.05.2021 r. funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, na autostradzie A1 w m. Brzezie, gm. Brześć Kujawski, powiat włocławski, zatrzymali transport odpadów. Na miejsce udali się inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku, którzy po dokonaniu oceny morfologicznej transportu stwierdzili niezgodność rodzaju odpadów, z kartą przekazania ponieważ w jednym z kontenerów znajdowały się odpady inne niż wskazane w karcie. W przedmiotowej sprawie prowadzone będzie postępowanie administracyjne, w celu wymierzenia kary pieniężnej.