W dniu 14.06.2021 r. na autostradzie A1, na wysokości m. Machnacz, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali do kontroli transport odpadów. Na miejsce udali się inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku celem przeprowadzenia oceny morfologicznej przewożonych odpadów . Stwierdzono, że rodzaj przewożonych odpadów nie jest zgodny z danymi zawartymi w karcie przekazania. Wobec przewoźnika wszczęte zostanie postępowanie administracyjne, w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, za transport odpadów z naruszeniem przepisów ustawy o odpadach.