W dniu 1 lutego 2024 r. ok. godziny 15:00 mieszkańcy miejscowości Jeleniec, gmina Papowo Biskupie zaobserwowali podejrzany transport odpadów i o sprawie powiadomili  patrol policji z KPP w Chełmnie. Następnie na miejsce zostali wezwani  inspektorzy dyżurujący WIOŚ w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu. Inspektorzy jeszcze tego samego dnia przeprowadzili oględziny środka transportu i przesłuchali kierowcę pojazdu. Z przedstawionej  przez kierowcę dokumentacji wynikało, że odpady w postaci opakowań z tworzyw sztucznych zostały przekazane przez firmę w Warszawie  i miały zostać dostarczone do odbiorcy w miejscowości Tuczno. Przeprowadzone oględziny wykazały, że transportowanymi odpadami nie były opakowania z tworzyw sztucznych (jak to było zadeklarowane w posiadanych przez kierowcę dokumentach), ale zmieszane odpady, częściowo rozdrobnione takie jak: pianki, styropian, zmielone fragmenty odpadów wielkogabarytowych i innych. Ponadto zatrzymany pojazd znajdował się w innym niż wskazanym w dokumentach miejscu tj. w miejscowości Jeleniec. Uwagę zwracał również fakt, iż pod tym samym adresem w roku 2018 porzucono już odpady niebezpieczne.

W związku z powyższym transport zatrzymano i skierowano go na wyznaczone miejsce postojowe w m. Niedźwiedź celem dalszego postępowania.