W dniu 04.03.2023 r. inspektorzy dyżurni delegatury WIOŚ we Włocławku otrzymali zgłoszenie dot. zanieczyszczenia rowu, zlokalizowanego  w sąsiedztwie rzeki Zgłowiączki we Włocławku. Na miejscu przeprowadzono oględziny wraz z  pomiarami terenowymi jakości wody w rowie oraz w rzece. Wyniki pomiarów nie budziły zastrzeżeń. W rowie stwierdzono brak przepływu wody. Zaobserwowano zastoiska wypełnione rozkładającą się roślinnością. Woda z rowu nie  wpływała do rzeki Zgłowiączki. W czynnościach uczestniczyli przedstawiciele Wód Polskich oraz PSP we Włocławku.