W związku z otrzymanym zgłoszeniem od Kujawsko- Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczącym nieprawidłowego przechowywania nawozu naturalnego na terenach położonych przy rzece Wiśle w miejscowości Zławieś Wielka, w dniu 1 marca 2023 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Toruniu przeprowadzili oględziny terenu, w trakcie których potwierdzono przechowywanie obornika w dwóch pryzmach w bliskiej odległości od rzeki Wisły, na terenie obszaru zagrożonego powodzią.

W związku z powyższym zostaną podjęte dalsze czynności, mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości.