W dniu 15.05.2023 r. do WIOŚ w Bydgoszczy wpłynęło anonimowe zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia wód jeziora Pakoskiego oraz śnięcia ryb na wysokości plaży w m. Janikowo. Bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia inspektorzy dyżurni udali się w teren. Na wskazane miejsce przyjechał również przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i dalsze działania prowadzone były wspólnie.

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono śniętych ryb. Woda w jeziorze we wszystkich kontrolowanych punktach była klarowna, bez nietypowego zapachu i zabarwienia. Jedynie na ok. 20 m odcinku linii brzegowej zaobserwowano punktowe przebarwienie wody na kolor brunatny. Wyniki terenowych pomiarów podstawowych parametrów fizykochemicznych wody nie budziły zastrzeżeń. Z miejsca, w którym występowało brunatne zabarwienie pobrana została próbka wody.

Przeprowadzona w Centralnym Laboratorium Badawczym GIOŚ Oddział w Bydgoszczy obserwacja mikroskopowa wykazała w badanej próbce wody zakwit mikroorganizmów fitoplanktonowych z rodzajów Plagioselmis/Rhodomonas lub Teleaulax  – klasa Cryptophyceae (jednokomórkowe kryptomonady poruszające się za pomocą wici). Wszystkie te mikroorganizmy posiadają chloroplast różowy,  czerwony lub pomarańczowy. W sytuacji, kiedy występują masowo mogą delikatnie zmieniać  kolor wody.

Z uwagi na naturalny charakter zjawiska brak jest podstaw do prowadzenia przez WIOŚ w Bydgoszczy dalszych działań w przedmiotowej sprawie.