a a a
BIP ePuap

Numery alarmowe

Całodobowy numer alarmowy WIOŚ w Bydgoszczy w zakresie pilnych interwencji dotyczących naruszeń przepisów ochrony środowiska oraz poważnych awarii:

609 522 764 lub 513 599 054