a a a
BIP ePuap

Numery alarmowe

Numer alarmowy WIOŚ w Bydgoszczy w zakresie pilnych interwencji dotyczących naruszeń przepisów ochrony środowiska oraz poważnych awarii:

603 399 123 lub 609 522 764