a a a
BIP ePuap

Numery alarmowe

Numer alarmowy WIOŚ w Bydgoszczy w zakresie pilnych interwencji dotyczących naruszeń przepisów ochrony środowiska oraz poważnych awarii:

601 407 731 lub 513 763 765